[internautica]


<-- back

Moja Krew

by Republika

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32

33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Moja krew
Co chyłkiem płynie w głębi ciała które kryje się
Po ciemnych korytarzach w alkoholu w ustach kobiet krew
Podskórne życie me mierzone w litrach
i płynące wspólną rzeką w morze krwi

Moja krew, moja krew
Mrożona wysyłana i składana w bankach krwi
Bankierzy przelewają ją na tajne konta tajna broń
Moją krwią
Tajna broń konstruowana aby jeszcze lepiej
Jeszcze piękniej
Bezboleśniej ucieleśnić krew
Moją krew
Wypijaną przez kapłanów na trybunach na mównicach
Na dyskretnych rokowaniach
Moja krew

A-a-a...

Moja krew
To moją krwią
Zadrukowane krzyczą codzień rano
Stosy gazet nagłówkmi barwionymi krwią
Moją krew
Wykrztusił z gardła spiker na ekranie liczę ślady mojej krwi
Moją krwią moją krwią
Leciutko podchmielone damy delikatnie przechylają szkło
Na rautach w ambasadach
Tak to moja krew
To moją krwią
Podpisywano wojnę miłość rozejm,
pokój, wyrok, układ, czek na śmierć

Moja krew!
A-a-a...

Moja krew!

Moja krew
I twoja też
I twoja też
I moja też
Moja krew
I wasza też
I nasza też
I nasza też
I moja krew
Wasza też
I twoja też
Nasza krew
I moja też
Nasza też
Moja krew
Moja krew
Wasza też
I twoja też
Moja krew

Blood of mine
That's slowly streaming deep inside the body hidden all
around the dark corridors in the bottles, womens lips with blood
A subcutaneous life that's measured in glass pitchers
streaming through a river of my blood

Blood of mine, Blood of mine
That's frozen, shipped and packaged up in blood banks, banks of blood
The bankers transfer it to secret bills and checks for secret arms
Of mine blood
race of arms, synthetic constructs made that so much better
That much prettier
most painlessly embody the blood
Blood of mine
Tasted by chaplains and reverends on their pults and on their platforms
at discrete deliberations
Blood of mine

A-a-a...

Blood of mine
It's with my blood
the printed headlines scream each morning
on the stacks of papers, running, blurring coloured with the blood
Blood of mine
coughed by the announcer up live on screen i count the traces of my blood
Through my blood, through my blood
Lightly Intoxicated ladies gently tilting over their caraffes
at embassies' receptions
Yes, that blood is mine
With blood of mine
They signed their wars and peace and love and hate
and verdicts and arrangements, check for death

Blood of mine!
A-a-a...

Blood of mine!

Blood of mine
And yours as well
And theirs as well
And mine as well
Blood of mine
And yours as well
And ours as well
And ours as well
And blood of mine
Theirs as well
And yours as well
Our blood
And mine as well
Ours as well
Blood of mine
Blood of mine
Yours as well
And yours as well
Blood of mine